24.06.2022

Nabór zgłoszeń pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ kraje programu (KA131)


Uprzejmie informujemy, rozpoczęciu naboru zgłoszeń na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników na wyjazdy szkoleniowe.

Pismo Koordynatora Uczelnianego Programu ERASMUS+ z informacją o naborze zgłoszeń nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zostało skierowane do Koordynatorów Wydziałowych Programu ERASMUS+ oraz Koordynatorów Umów Międzyinstytucjonalnych.

Pismo Koordynatora Uczelnianego Programu ERASMUS+ z informacją o naborze zgłoszeń pracowników na wyjazdy szkoleniowe zostało skierowane do Dyrektorów Administracyjnych Wydziałów oraz Dyrektorów/Kierowników Jednostek Administracyjnych AGH.

Zgłoszenia należy składać do CSM – Sekcja Wymian Międzynarodowych (C-1, p.109)  do dnia 15.08.2022 r.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/.

W razie pytań proszę kontaktować się z p. Anną McKnight mcknight@agh.edu.pl, tel. 53-54 lub p. Moniką Nowicką, mono@agh.edu.pl, tel. 47-37