01.04.2022

XV konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”


W dniach 31 marca – 1 kwietnia we Wrocławiu odbyła się XV konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” – doroczne wydarzenie poświęcone internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

W konferencji uczestniczyli  liderzy polskiego środowiska akademickiego. Naszą Uczelnię reprezentowali JM Rektor AGH, prof. Jerzy Lis i Prorektor ds. Współpracy, prof. Rafał Wiśniowski.

Dnia 31 marca sesję we współpracy z IROs Forum pt. „Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki” poprowadziła przewodniczaca sieci IROs Forum mgr. inż. Marta Foryś.

Wydarzeniem towarzyszącym było również wręczenie Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022". Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie laureatów Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia znalazł się Prof. Janusz Szmyd. Pan Profesor otrzymał nagrodę w kategorii Teaching Star.

Serdecznie gratulujemy!