07.04.2022

Webinarium dla zainteresowanych naborem do Programu Bekker NAWA


W dniu 12 kwietnia o godz. 11:00 rozpocznie się spotkanie on-line, skierowane do zainteresowanych złożeniem wniosku o udział w V edycji Programu Bekker NAWA.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Rejestracji należy dokonać do poniedziałku 11 kwietnia, do godz. 15:00.

Program ma na celu wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Uczestnicy mogą wziąć udział w wyjazdach naukowych mogących trwać od 3 do 24 miesięcy i rozpoczynających się w okresie 31.03.-01.10.2023 r. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

W trakcie webinarium zostaną omówione nowości w edycji 2022, procedury wnioskowania, uprawnione działania, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, sposób przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA, kryteria oceny wniosków.

Webinarium zostanie zakończone sesją Q&A. Pytania można przesyłać do piątku 8 kwietnia, godz. godz. 15:00, na adres bekker@nawa.gov.pl  

Link do rejestracji: https://tjclick.clickmeeting.com/bekker-2022/register

Więcej o programie Bekker NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera