24.06.2022

Przedłużenie terminu mobilności pracowników - Erasmus+ KA131 STA i STT


Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu realizacji mobilności pracowników AGH w ramach umowy finansowej KA-131 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Przedłużenie to dotyczy zarówno mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) jak i mobilności pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (STT).