11.07.2022

Delegacja z Taszkentu i Sarajewa w AGH


W dniach 4-8 lipca br. AGH gościła delegację z Tashkent Chemical-Technological Institute (TCTI), Uzbekistan, oraz z Uniwersytetu w Sarajewie (US), Bośnia i Hercegowina. Wizyty zostały zrealizowane w ramach programu Erasmus+ – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107. Opiekunami gości w AGH byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Cieślik
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Program Erasmus+ umożliwił AGH współpracę z obydwoma krajami:
od 2019 r. z Tashkent Chemical-Technological Institute, koordynatorem ds. współpracy jest prof. dr hab. inż.  Jacek Cieślik,
od 2020 r. z Uniwersytetem w Sarajewie, koordynatorem ds. współpracy jest dr Katarzyna Wątor.

W ramach drugiej edycji programu SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia studenci TCTI  wezmą udział w szkoleniu z zakresu nowoczesnych technologii
i automatyzacji produkcji (projektowania procesów obróbki skrawaniem, systemów obróbki sterowanej numerycznie –CNC, programowania maszyn CNC, projektowania procesów, narzędzi i nowego podejścia do automatyzacji procesów produkcyjnych). Kurs poprowadzi prof. dr hab. inż. Jacek Cieślik oraz prof. Sarken Kapayeva z East Kazakhstan State Technical University, Kazachstan.

Moduł skierowany jest do grupy 15 kazachskich i uzbeckich studentów i doktorantów
z Al-Farabi Kazakh National University, D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University, Kazakh Agro Technical University, Tashkent Chemical-Technological Institute oraz Samarkand State University, zrekrutowanych wcześniej do projektu.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.