O nas

Centrum Spraw Międzynarodowych jest jednostką administracyjną Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzącą działania wspierające społeczność akademicką w realizowaniu zadań związanych ze współpracą międzynarodową.

Do głównych zadań Centrum Spraw Międzynarodowych należą:

 1. 1. Koordynacja, ewidencja i obsługa administracyjna umów o współpracy pomiędzy AGH a zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi
 2. Obsługa wybranych programów stypendialnych i edukacyjnych dla pracowników, doktorantów i studentów AGH tj. Erasmus +, Program Edukacja, Smile, Select +, T.I.M.E
 3. Obsługa administracyjna pracowników, doktorantów i studentów delegowanych za granicę
 4. Koordynacja i realizacja umowy dotyczącej współpracy AGH z biurem podróży
  w zakresie sprzedaży biletów na wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uczelni
 5. Koordynacja i realizacja umowy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pracowników, doktorantów, studentów i osób za które Uczelnia ponosi odpowiedzialność wyjeżdżających służbowo za granicę
 6. Ewidencja i kontrola formalna składanych wniosków o przyjęcie cudzoziemca, przygotowywanie wypłat dla cudzoziemców oraz ich rozliczanie
 7. Obsługa Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych
 8. Organizacja spotkań Władz AGH z delegacjami zagranicznymi
 9. Opracowywanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości w zakresie współpracy międzynarodowej
 10. Pozyskiwanie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ubiegania się pracowników i studentów o zagraniczne staże naukowe i stypendia
 11. Koordynowanie udziału AGH w wybranych sieciach międzynarodowych
  m.in. T.I.M.E., MAGALHAES, EUA itp.
 12. Koordynowanie udziału AGH w programach i organizacjach Study in Krakow, Study in Polnad, Ready, Study, GO! Poland, IRO’S Forum