Informacje dla osób ubiegających się o wizę

Dział Współpracy z Zagranicą na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego przygotowuje dla osoby zainteresowanej oficjalne pismo adresowane do Ambasady (lub Konsulatu) danego kraju z prośbą o przyznanie wizy z informacją o terminie, celu wizyty oraz warunkach finansowania.

Informacje dotyczące wiz ze strony MSZ RP