Rozliczenie pobytu

Rozliczenia kosztów pobytu cudzoziemca dokonuje się w oparciu o dostarczone potwierdzenie odbioru gotówki (diet) przez gościa. Potwierdzenie odbioru diet przez gościa należy dostarczyć do CSM (paw. C-1, pok.109)

Potwierdzenie odbioru gotówki

W przypadku niewykorzystania diet i ich zwrotu, konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zwrot pobranych diet