Koordynatorzy ds. Współpracy na kadencję 2020-2024

Lp. Imie i nazwisko Funkcja
1 dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Krajami Bałtyckimi i Skandynawią
2 dr inż. Krzysztof Broda Koordynator ds. Współpracy z Karaibami, Austalią i Oceanią
3 prof. dr hab. inż. Jacek Cieślik Koordynator ds. Współpracy z Kazachstanem i Azją Środkową
4 dr hab. Anna Dudek, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z King Abdullah University of Science and Technology
5 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z  Republiką Federalną Niemiec
6 dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z  Ameryką Łacińską oraz Siecią Magalhães
7 prof. dr hab. Janusz Gołaś Koordynator ds. Współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki
8 prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek Koordynator ds. Współpracy z Technische Universität Bergakademie Freiberg
9 prof. dr hab. Czesław Kapusta Koordynator ds. Współpracy z Hiszpanią
10 prof. dr hab. inż. Dariusz Kata Koordynator ds. Współpracy z Konfederacją Szwajcarską
11 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH Koordynator Programu EIT Raw Materials
12 prof. dr hab. inż. Witold Krajewski Koordynator ds. Współpracy z Austrią i Wielką Brytanią
13 dr inż. Michał Krobicki Koordynator ds. Współpracy z Krajami Azji Południo-Wschodniej
14 dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Chińską Republiką Ludową
15 dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH Koordynator ds. Programu T.I.M.E.
16 prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy Koordynator ds. Współpracy z Kanadą
17 dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH Koordynator ds. Programu ERASMUS+
18 dr inż. Dariusz Sala Koordynator ds. Współpracy z Federacją Rosyjską
19 prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Koordynator ds. Programu EIT InnoEnergy
20 prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd Koordynator ds. Współpracy z Japonią
21 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko Koordynator ds. Programu SEFI
22 dr Katarzyna Wątor Koordynator ds. Współpracy z Krajami Bałkańskimi
23 dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Ukrainą
24 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy Koordynator ds. Współpracy z Republiką Francuską