AGH w organizacjach międzynarodowych

AGH jest członkiem m.in. następujących organizacji międzynarodowych:

 • ACRU (Association of the Carpathian Region Universities)
 • EUA (European University Association)
 • IAU (International Association of Universities)
 • SEFI ( Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs)
 • AEUA (Arab and European Universities Association)
 • KMM-VIN AISBL (European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Material AISBL)
 • C-MAC NSU NPO (European Intigrated Centre for the Development of New Metallic Alloys and Compounds)
 • T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)
 • Magalhaes Network
 • EIT InnoEnergy (Knowledge Innovation Community)
 • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
 • IROs Forum (International Relations Offices Forum)
 • SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency)
 • UN Global Compact (United Nations Global Compact)

Członkostwo w tych organizacjach stwarza możliwość uczestnictwa w pracach grup roboczych i dyskusjach na forum międzynarodowym dotyczących zarówno kwestii organizacji procesów dydaktycznych jak i problematyki naukowej oraz restrukturyzacji szkolnictwa wyższego w kontekście zmieniających się warunków zewnętrznych.