Program Erasmus Mundus, Select +

Program Erasmus Mundus został powołany decyzją Parlamentu Europejskiego (Decyzja nr 2317/2003/EC z dnia 5 grudnia 2003 roku). Jego celem jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej Unii Europejskiej, aby przyczyniać się do trwałego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W ramach pierwszej akcji dotyczącej wspólnych europejskich studiów magisterskich i doktoranckich Akademia Górniczo-Hutnicza uczestniczy w realizacji programu Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) Select + Environomical Pathways for Sustainable Energy Services.

Select + jest to czteroletni program studiów trzeciego stopnia, których głównym celem jest osiąganie zorganizowanej i zintegrowanej współpracy w szkolnictwie wyższym w celu opracowania i realizowania wspólnych studiów doktoranckich, kończących się przyznaniem wzajemnie uznanych, wspólnych, podwójnych dyplomów doktorskich. AGH jako jedyna uczelnia w Polsce jest członkiem konsorcjum programu, w którego skład wchodzi:

  • 8 kluczowych uczelni
  • 6 współpracujących
  • 4 kluczowych partnerów przemysłowych
  • 6 współpracujących partnerów przemysłowych.

 

Więcej informacji na: