Biuletyn CSM

Zapisz się do Biuletynu CSM!

Uwaga!
Zapisując się do Biuletynu CSM wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie dla celów związanych z wysyłką Newslettera Centrum Spraw Międzynarodowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 922).
Równocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji związanych z działalnością informacyjną i promocyjną Centrum Spraw Międzynarodowych AGH.