Program Edukacja

O programie

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

  • EDYCJA PROGRAMU EDUKACJA na rok akademicki 2020/2021
    Ramy czasowe projektu: od 01 lipca 2020 do 30 września 2022

  • II EDYCJA PROGRAMU EDUKACJA na rok akademicki 2022/2023
    Ramy czasowe projektu: od 1 kwietnia 2022 do 30 września 2023