Zarządzenie w sprawie rozliczania i dokumentowania wyjazdów, które nie są podróżami służbowymi

  • Zarządzenie w sprawie rozliczania i dokumentowania wyjazdów pracowników i osób nie będących pracownikami realizujących zadania w ramach projektów, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w stażach, szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji


  • Załącznik do zarządzenia