Sekcja Relacji Międzynarodowych

Do zakresu działalności Sekcji Relacji Międzynarodowych należą w szczególności:

 • promocja Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym udział w zagranicznych misjach i targach edukacyjnych,
 • współpraca z Koordynatorami AGH ds. Współpracy w zakresie realizacji strategii międzynarodowej Uczelni i współpracy z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego,
 • koordynowanie udziału AGH w wybranych sieciach krajowych i międzynarodowych oraz organizacjach międzynarodowych,
 • koordynacja współpracy Uczelni z zagranicznymi absolwentami, w tym przygotowanie i realizacja projektów, dotyczących absolwentów AGH, w kontekście promocji i współpracy międzynarodowej AGH,
 • wsparcie administracyjne gości zagranicznych, przyjmowanych w AGH,
 • ewidencja   i   kontrola   formalna   składanych   wniosków   o   przyjęcie   cudzoziemca, przygotowywanie wypłat dla cudzoziemców oraz ich rozliczanie,
 • wsparcie administracyjne uczestników szkół letnich i zimowych w AGH,
 • opracowywanie i wydawanie biuletynu CSM AGH w języku angielskim,
 • wparcie organizacji spotkań Władz AGH z delegacjami zagranicznymi,
 • archiwizacja dokumentacji, związanej z realizowanymi przez Sekcję zadaniami,
 • opracowanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości dotyczącej działalności Sekcji.