Sekcja Wymian Międzynarodowych

Do zakresu działalności Sekcji Wymian Międzynarodowych należą w szczególności:

 • obsługa administracyjna pracowników, doktorantów i studentów, delegowanych za granicę (współpraca z administracją wydziałów i Kwesturą, kontrola formalna składanych wniosków wyjazdowych pod względem przepisów resortowych, bankowych i uczelnianych, rozliczanie wyjazdów pod względem formalnym i finansowym, prowadzenie bazy danych, dotyczącej ewidencji wyjazdów zagranicznych oraz ich rozliczeń, pośredniczenie przy staraniach o wizy wyjazdowe),
 • koordynacja i realizacja umowy, dotyczącej współpracy AGH z biurem podróży w zakresie sprzedaży biletów lotniczych na wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
 • koordynacja i realizacja umowy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pracowników, doktorantów, studentów i osób wyjeżdżających służbowo za granicę, za które Uczelnia ponosi odpowiedzialność,
 • obsługa i zarządzanie wybranymi programami stypendialnymi i edukacyjnymi, dedykowanymi pracownikom, doktorantom i studentom AGH, w tym prowadzenie indywidualnych konsultacji z pracownikami, doktorantami i studentami zamierzającymi uczestniczyć w programach międzynarodowych,
 • nadzór nad podpisywaniem umów trójstronnych oraz współpraca w tym zakresie z wydziałami,
 • pozyskiwanie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ubiegania się pracowników, doktorantów i studentów o zagraniczne staże naukowe, stypendia i międzynarodowe programy edukacyjne,
 • opracowywanie i comiesięczne wydawanie biuletynu CSM AGH w języku polskim,
 • obsługa strony CSM oraz mediów społecznościowych w języku polskim i angielskim,
 • opracowywanie  bieżącej  i  okresowej  sprawozdawczości  w  zakresie  wyjazdów zagranicznych,
 • archiwizacja dokumentacji, związanej z realizowanymi przez Sekcję zadaniami,
 • opracowanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości dotyczącej działalności Sekcji.