Pracownicy Centrum Spraw Międzynarodowych

mgr inż. Marta Foryś
Dyrektor
mforys@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 83
C-1 pok. 108

mgr Paweł Świerk
Zastępca Dyrektora
swierk@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 99
C-1 pok. 108

 

Biuro CSM

mgr Joanna Rusinowska-Dunaj
jrd@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 50 32
C-1 pok. 108

 

Sekcja Wymian Międzynarodowych

mgr inż. Monika Nowicka
Kierownik Sekcji
mono@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 37
C-1 pok. 109

lic. Anna McKnight
mcknight@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 53 54
C-1 pok. 109

mgr Monika Stępniowska
mstep@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 51 00
C-1 pok. 109

mgr inż. Agnieszka Osińska
osinska@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 33 02
C-1 pok. 109

mgr Anna Serwińska-Olszamowska - urlop
aso@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 98
C-1 pok. 109

 

Sekcja Relacji Międzynarodowych

mgr Paweł Świerk
Kierownik Sekcji
swierk@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 99
C-1 pok. 108

mgr Magdalena Skawińska-Medoń
mmedon@agh.edu.pl
tel. + 48 12 617 57 29
C-1 pok. 109

dr inż. Sylwia Cygan-Korecka - urlop
scygan@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 50 32
C-1 pok. 108

 

Sekcja Umów i Projektów Międzynarodowych

mgr Aleksandra Perkins-Oleszkowicz
Kierownik Sekcji
aperkins@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 51 50
C-1 pok. 108

mgr Magdalena Grotowska
mgr@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 49 72
C-1 pok. 108

mgr Agnieszka Kociołek
akoc@agh.edu.pl
tel. + 48 12 32 57
C-1 pok. 109