Wysokość stypendium

Stypendysta CEEPUS otrzymuje stypendium na każdy miesiąc pobytu, wypłacane w momencie, gdy znajdzie się na przyjmującej go uczelni. Wysokość stypendium uzależniona jest od docelowego kraju.

Wysokość grantu można sprawdzić na stronie https://www.ceepus.info klikając na flagę wybranego państwa.

Stypendia Programu CEEPUS są „całościowe” to znaczy w kwocie stypendium zawierają się: koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty.