Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego  należy zrobić w serwisie wniosków, który znajduje się na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

 1. Wypełniony formularz  Rozliczenia kosztów dewizowych w jednym egzemplarzu wraz z wszystkimi załącznikami (nie później niż  14 dni od zakończenia wyjazdu służbowego)
 2. Egzemplarz WNIOSKU NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICĘ KRAJU otrzymany przy odbiorze dewiz w banku
 3. Wypełniony i potwierdzony przez Dziekana formularz Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) wraz z załącznikami:
 • bilet elektroniczny lub plan podróży oraz karty pokładowe lub adnotacja o tym, że karty pokładowe były tylko w formie elektronicznej - przy podróży samolotem
 • bilety kolejowe - przy podróży pociągiem
 • bilety autobusowe - przy podróży autobusem/autokarem
 • ewidencja przebiegu kilometrów w przypadku podróży samochodem
 • bilety, faktury gotówkowe w PLN
 • wszystkie oryginały rachunków/faktur dewizowych wystawione na AGH (zgodnie z komunikatem Kwestora AGH nr 07/2008 z dnia 28.03.2008 r.). W sytuacji, gdy rachunek/faktura nie jest wystawiony na AGH należy wystąpić pisemnie o zgodę do Prorektora ds. Współpracy na rozliczenie poniesionych kosztów.
 • wydruk z informacją co w ramach poniesionej opłaty konferencyjnej, hotelowej lub podobnej było zapewnione
 • oświadczenie o wyżywieniu do delegacji zagranicznej (zgodnie z komunikatem Kwestora AGH nr 7/15 z dnia 19.03.2015 stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2019 Rektora AGH z 12 lutego 2019 r.)
 • Formularz Rozliczenia kosztów podróży w celu realizacji zadań statutowych dla AGH zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2019 z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie    zasad realizacji w czasie podróży zadań statutowych dla AGH przez osoby niebędące pracownikami Uczelni (studenci, doktoranci, emeryci, osoby obce)

Pracownicy AGH koszty podróży rozliczają na druku Polecenia Wyjazdu Służbowego (druk delegacji) natomiast  doktoranci, studenci, emeryci i osoby niezatrudnione w AGH koszty podróży rozliczają w serwisie wniosków na dwustronnym formularzu   Rozliczenia wyjazdu zagranicznego.

Komplet dokumentów rozliczenia kosztów podróży służbowej należy złożyć na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ, zaadresowany: DWZ pok. 109 b.

W przypadku wyjazdu finansowanego ze środków IDUB komplet dokumentów rozliczenia kosztów podróży służbowej w pierwszej kolejności należy przekazać do akceptacji IDUB-u a następnie złożyć na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ, zaadresowany DWZ, pok. 109b.